Home / RIS

RIS

risOm beter te leren autorijden op een zelfstandige manier met een grotere slagingskans is de Rijopleiding In Stappen de perfecte manier om het aan te leren. De naam Rijopleiding In Stappen of wel RIS zegt het eigenlijk al: rijden leer je in stappen!

Met RIS is het mogelijk om voor iedere leerling een “op maat” gemaakt plan te maken. Het biedt een goede voorbereiding wat je als automobilist moet kennen, kunnen en willen. De RIS-opleiding bestaat uit 4 modules. De modules bestaan uit handelingsscripts. Doordat de scripts in een logische vorm aan te leren zijn, ontstaat voor iedere leerling de mogelijkheid dit zich eigen te kunnen maken. Je gaat steeds een stap verder als je de vorige voldoende beheerst. De eerst stap is meestal een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt handelen. In totaal ga je op deze manier door 39 scripts en 4 modulen heen. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

In de eerste module worden je kennis en vaardigheden getoetst. De instructeur neemt deze toets af. De tweede toets wordt afgenomen door een collega-rijschoolhouder(ster) bij de derde toets kun je kennismaken met het CBR en alvast wennen aan een examensituatie. Wanneer nodig geeft de examinator je tips ter verbetering. In de derde module ofwel tussentijdse toets (TTT) Kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De vierde module en laatste toets is het praktijkexamen.

Wat zijn de voordelen van Rijopleiding In Stappen?

• Kwaliteit
RIS-leerlingen rijden zelfstandiger en tonen meer inzicht dan andere leerlingen. De instructeur verhoogt de kwaliteit van de lessen, zonder dat zijn/haar eigen manier van lesgeven in het geding komt.

• Slagingspercentage
Dit is fors hoger: 75 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 42 procent bij de reguliere opleiding.

• Concurrentievoordeel
De instructeur/rijschool laat zich hierdoor onderscheiden tot een toekomstgerichte, professionele opleider door het aanbieden van deze rijopleiding in stappen.

• Leerling-kaart
De leerlingen zien op de kaart de vooruitgang die ze boeken en weten precies wanneer het praktijkexamen zal kunnen plaatsvinden. Hierdoor zijn de leerlingen beter gemotiveerd en hun verwachtingen van zichzelf realistischer.

Hoeveel kost een Rijopleiding In Stappen?
De kosten van een RIS-opleiding zijn gelijk aan die van een traditionele rijopleiding. Wel zijn er bij de RIS-opleiding extra kosten in verband met de extra toetsen en de verkeersveiligheidstraining. Daar staat wel tegenover dat het slagingspercentage bij het examen hoger ligt dan bij de traditionele opleiding. Een hoger slagingspercentage betekent natuurlijk minder herexamens en dus ook minder rijlessen. Daardoor blijven de kosten gelijk aan de traditionele rijopleiding.

Rijden onder speciale omstandigheden
Dit houdt in dat in de Rijopleiding In Stappen in module 4, je leert omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties of noodsituaties. Deze training wordt gegeven bij de verkeersveiligheidcentra’s Slotenmaker in Zandvoort of bij het NIV Zuid-Holland. Ook leer je een zelfstandige route te rijden dmv. zelfgekozen hulpmiddelen.
Rijopleiding In Stappen en handelingscripts
De scripts zijn ontwikkeld om de verkeerstaak te veréénvoudigen. Een script is een set van regels die de basis vormen voor de oplossing van een verkeerssituatie. De handelingsscripts beschrijven bijvoorbeeld hoe je een kruispunt moet oversteken, hoe je afslaat enzovoort. Een voordeel hierbij is dat de instructeur en/of examinator veel beter kan aangeven waar de leerling in de fout is gegaan. Het is veel duidelijker voor de leerling als er aangegeven wordt dat de “kruispuntscan vergeten in de binnenspiegel te kijken” dan dat er gezegd wordt “ niet goed gekeken”. Met andere woorden: de rij-instructeur, de examinator en de leerling begrijpen elkaar beter omdat ze dezelfde taal speken. Daarbij komt ook dat een script voor een leerling een handig hulpmiddel is om zijn/haar lessen thuis voor te bereiden.

Wat is het slagingspercentage van RIS?
Het gemiddelde slagingspercentage van de Rijopleiding In Stappen ligt op 75 procent. Bij het eerste herexamen slaagde 90 procent en bij het tweede herexamen ongeveer 98 procent. 100 slaagde bij het derde rijexamen.

Top